Д-р Неделя Щонова дава своята изпитана рецепта, която е истинско чудо за зимния сезон! Името на д-р Неделя Щонова неведнъж…