Топ финансистът Йордан Моллов избира науката пред бизнеса 15 години, посветени изцяло на активна дейност в сферата на икономиката, финансите,…