Тежък удар по Възобновяемите енергийни източници готвят от икономическото министерство. Част от фотоволтаичните и ветроенергийните централи, които не са отговаряли на изискванията…