Ден след като министерството на икономиката, енергетиката и туризма вдигна мерника на възобновяемите енергийни източници от Българската фотоволтаична асоциация отвърнаха на удара.…

Тежък удар по Възобновяемите енергийни източници готвят от икономическото министерство. Част от фотоволтаичните и ветроенергийните централи, които не са отговаряли на изискванията…