Новини

Два варианта за преизчисляване на пенсиите (Ето какво трябва да знаят пенсионерите)

Важна информация за преизчисляването на пенсиите

Ето какво е необходимо да знаят пенсионерите за преизчисляването на пенсиите.

В Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, която вече е качена за обществено обсъждане, са предвидени два начина за преизчисляване на пенсията през тази година.

Какви са вариантите за преизчисляване на пенсията?
Какви са вариантите за преизчисляване на пенсията?

Близо 407 000 пенсионери, които имат придобит стаж и доход след пенсия, ще са засегнати от промяната.

От 1 април НОИ ще преизчислява пенсиите служебно. Това ще се случва всяка година.

Данните за положения осигурителен стаж през предходната година, считано от 1 април, ще бъдат използвани за база.

Актуализацията за самоосигуряващи се лица ще става на база внесените осигуровки до 31 декември включително на предходната година и които са налични в системата на НОИ към 1 март на текущата година.

Заявление за преизчисляване, могат да попадат и гражданите, ако искат да се вземе предвид и осигурителният доход, а не само допълнително натрупания стаж.

В този случай през следващите години пенсията му продължава да се преизчислява веднъж годишно. Но това ще се случва от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Ако до датата на ежегодното преизчисляване на пенсията не са постъпили нови данни за осигурителния стаж и/или доход на лицето, а за самоосигуряващо се лице – данни за внесени осигурителни вноски, длъжностното лице от НОИ издава разпореждане за отказ за преизчисляване на пенсията.

След това пенсията не подлежи на последващо ежегодно преизчисляване. Това може да се промени, ако пенсионерът подаде ново заявление.

Ако обаче новият осигурителен доход е по-нисък, той няма да се вземе предвид и пенсията ще се определя само въз основа на стажа, пише Pariteni.bg.

loading...

Коментари чрез Facebook

коментара

Добавете коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.